• Nieuws

 • Diamantbewustzijn

  Dit aspect van ons Bewustzijn noemen wij ook wel het Diamantbewustzijn.
  Het is het voertuig van objectief bewustzijn en de Essentie van innerlijke Leiding, precisie, objectiviteit, direct weten, openbaring en articulatie.
  Wanneer we afstemmen op dit Diamantbewustzijn, raakt elk deel van ons bestaan doordrongen van levendigheid, frisheid, alertheid, elegantie, schittering, stralende helderheid en gratie.
  Ons hele leven raakt gevuld met intelligentie, leiding en essentiële rijkdom dat zijn weerga niet kent.

  Het is de bron van de Diamond Logos leringen en het kompas dat ons leidt in het ontdekken en het leven van onze essentiële kwaliteiten en ons essentiële Zelf.
  Zonder ons Diamantbewustzijn ontvouwt ons leven zich binnen de nauwe banden van ons ego, blijven we onbewust gevangen in patronen en dromen van ons ego, leiden wij een leven van verwarring, slaap en diepe zielsarmoede.
  Met ons Diamantbewustzijn worden wij met zekerheid en gratie geleid naar een essentieel leven van voortdurende ontdekking van ons menselijk potentieel.
  Met deze Innerlijke Gids krijgt ons leven een nieuw perspectief, een nieuwe kijk.

  Practische Informatie 

  De cursus Diamond Body wordt aangeboden in de periode van januari 2019 t/m juni 2019. Data: zondag 20 januari, 17 februari, 24 maart, 14 april, 26 mei, 30 juni. 

  Plaats: Cordium, de Ruyterstraat 65, Nijmegen 

  Docenten: Ko Bakker, Hassan Elkadi 

  Prijs: € 510,-. Voor minima en studenten: € 360, - Een betaling in twee delen is mogelijk. 

  Voor deelnemers die Diamond Body eerder gevolgd hebben bij Diamond Logos krijgen een reductie. De prijs is dan € 300, - . 

  Bankrekening: E.H. Elkadi, NL51 ASNB 0708 2307 09 o.v.v. Diamond Body Contact: Ko Bakker, e: ko_bakker@hetnet.nl m: 06-30254344 Hassan Elkadi, e: elkadi_5@hotmail.com m: 06-30568683 Diamond Logos: www.diamondlogos.n

 • De Parel

   Belichaming van de spirit

   

  Hoe kunnen we als Point of Light, als Lichtwezen in de wereld opereren? Daar hebben we een lichaam voor nodig. En dat is de Parel. De Parel vormt de belichaming van de Point of Light. Het geeft ons de mogelijkheid vanuit ons Wezen in de wereld te zijn.

  Wanneer we in contact zijn met de Parel is ons hele systeem doortrokken van een vloeiend en rijk gevoel van tevredenheid en voldoening. Elk deel in ons voelt zich vol en overvloedig. We voelen ons volwassen, kostbaar en waardevol. Er is een natuurlijke veerkracht en souplesse. Het gevoel van minderwaardigheid lost op. We voelen: ‘Dit ben ik; dit is de echte ik, die ik al die tijd heb proberen te zijn.’ De Parel is de vervulde belichaming van onze Point of Light.

  De Parel stelt ons in staat om moeiteloos contact te maken met onszelf, de ander en het bestaan. We voelen ons moeiteloos persoonlijk en op ons gemak. Ons lichaam krijgt een unieke parelachtige substantie.

  Gewoonlijk gaan we heen en weer tussen Essentie en persoonlijkheid, heen en weer tussen ons Ware Zelf en ons ego. We weten niet hoe deze twee bij elkaar te brengen. De Parel is de kwaliteit die de verbinding vormt tussen onze spirit en de wereld. De Parel is de verbinding tussen ons ego en ons Lichtwezen. Dit kan je toelaten, hier hoef je niets voor te doen. Met de Parel kun je deze twee werelden tegelijkertijd ervaren.

  De Parel geeft ons een gevoel van diepe ontspanning en van grote souplesse. We voelen met groot gemak wie we zijn. Met grote eenvoud kunnen we onze fouten en miskleunen erkennen. We hoeven ons niet anders voor te doen. We zijn in staat te geven en te nemen. Het leven is als een voortdurende dans.

  Deze dagen rond de Parel gaan over zijn in plaats van doen. Het is een gekke paradox: we moeten stoppen met doen zodat we kunnen doen vanuit Zijn. We moeten onszelf laten gaan om ons zelf te kunnen zijn.

  Op deze eerste dag zullen we ons vooral onderdompelen in de ervaring van de Parel. Vanuit meerdere invalshoeken wordt het mogelijk de diverse aspecten van je Parel te ervaren. 

  Practische Informatie


  Data: dag 1: 07-09, dag 2: 12-10, dag 3: 09-11, dag 4: 14-12, dag 5: 18-01-'19, dag 6: 15-02'19, dag 7: 15-03'19, dag 8: 19-04-'19, dag 9: 24-05-'19, dag 10: 21-06-'19, 

  Plaats: Centrum de Appel, Groesbeekseweg 428, Nijmegen

  Prijs: 

  Bankrekening: J. Bakker, NL11 INGB 0005 0111 33 o.v.v. Parel

  Contact: Ko Bakker; e: ko_bakker@hetnet.nl  m: 06-30254344 Diamond Logos: www.diamondlogos.nl